Training, Coaching en Advies
 


Ik ben voor de trainingen die uitgevoerd worden onder de naam PvR Training Coaching en Advies aangesloten bij de NOBTRA (Nederlandse Orde voor Beroepstrainers) Dat betekent dat een klacht afgewikkeld worden via de bijbehorende klachtenprocedure. 

Klachten kunnen betrekking hebben op:

a) het handelen of nalaten van de trainer bij de uitvoering van een opdracht, in het bijzonder met betrekking tot de gedragscode van de NOBTRA
b) financiële geschillen voortvloeiende uit de tussen de klager en de trainer gesloten trainingsovereenkomst.  

Voor meer informatie; kijk op NOBTRA klachtenprocedure