Training, Coaching en Advies
 

Opdrachtgevers


Voor de BPSW-school verzorg ik de trainingen "Van evalueren naar reflecteren" "Reflectielab" "werken met richtlijnen" en "Professionele Standaard voor de Jeugd-en Gezinsprofessional" . 

Kijk voor meer informatie over trainingen en workshops bij de BPSW bij: BPSW-school 

Regionale informatiebijeenkomsten Professionaliseren in Jeugdhulp en Jeugdbescherming. Hierbij verzorgde ik o.a. de workshops: "Professionele Autonomie en Professioneel Statuut" en "Werken volgens de beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen". 

Lees een impressie over een van de informatiebijeenkomsten 
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/professionals/verslag/